Ivon Reyes                    Kiko Matamoros         Jose Luis Rodrigez Zapatero


   

 Melendi                                      David Tabera                   Pareja Boda              Motero

      

        Maria Abradero          Gaucha                    Gaucho                    Pareja

Caricatura Kiko Matamoros